Részvételi Tanács: az állampolgárok monitorozzák és tökéletesítik a részvételi költségvetés folyamatát

Február 8-án újra összeült a Részvételi Tanács, amely még tavaly augusztusban jött létre a miskolci Részvételi Költségvetéshez beérkezett javaslatok véglegesítése miatt. A legtöbb szavazatot kapott ötletek már a megvalósulás felé haladnak, a tanács története azonban nem ért véget: az eddigi tapasztalatok megvitatása mellett a jövő feladatairól is szó esett.

„A közös munka értékelése már elkezdődött a tanácstagoknak kiküldött kérdőívek segítségével. Most a válaszokat összegezzük, különös hangsúlyt helyezve mindarra, amiben a hatékonyabb működés érdekében fejlődnünk kell. Emellett fontos, hogy átgondoljuk a Részvételi Tanácsnak szánt átláthatósági szerepet is, amelynek lényege, hogy a tagok valamilyen formában követhessék a „győztes” pályázatok sorsát. Ennek módját is velük közösen szeretnénk kitalálni” – ismertette az ülés céljait Csere Áron, a szakmai lebonyolításért felelős Dialóg Egyesület elnöke.

A kérdőívek tanúsága szerint alapvetően mindenki elégedett volt a Részvételi Tanács korábbi találkozóival, amelyeken a részvételi költségvetéshez érkezett ötleteket készítették fel a végső szavazásra. A mostani összejövetelen arra nyílt lehetőség, hogy a felvetődött problémákat bővebben, egymás észrevételeire reflektálva vizsgálják meg.

Egyetértés alakult ki abban, hogy a folyamatot lényegesen gyorsítaná, ha a tanács több segítséget kapna az előzetes felkészüléshez, a javaslatok mélyebb megismeréséhez. Emellett mind a szűrési fázisra, mind pedig a kiválasztott ötletek tanulmányozására több időt szánnának.

részvételi tanács

Hasznos volna továbbá, ha az utolsó szűrésre bejutó elképzelések már minden szempontból „megvitatásra készek” lennének. Ezt segítené elő, ha a beküldők – akár előre megadott szempontok alapján – részletesebben kidolgoznák az ötleteiket, amelyeket aztán a tanácstagok egy erre szolgáló fórumon folyamatosan követhetnének, egymás között véleményezhetnének. Kétség esetén jó volna, ha kérdéseikkel akár magukhoz az ötletgazdákhoz is fordulhatnának.

Szóba kerültek azok az „eltévedt” javaslatok is, amelyek bár nem illenek a részvételi költségvetés keretei közé, az önkormányzatnak mégis érdemes lenne foglalkoznia velük. A téma kapcsán Varga Andrea alpolgármester megjegyezte, akár az is szerepelhetne a Részvételi Tanács jövőbeli feladatai között, hogy kiválassza azokat az ötleteket, amelyeket továbbgondolásra ajánl a mindenkori városvezetésnek.

A Részvételi Tanács egyik szerepe, hogy „ellenőrizze” a miskolci állampolgárok nevében a részvételi költségvetés folyamatát. Az utánkövetés érdekében Kovács Kamilla civil részvételi referens a projektek haladásáról szóló, negyedévente esedékes státuszjelentés gondolatát vetette fel. Fontos, hogy minél több emberhez jussanak el a tapasztalatok.

részvételi tanács

„Mindig előrevisz, ha közös gondolkodásra, vitára sarkallják az embereket. Egymás gondolatainak megismerése pedig segít abban, hogy a jövőben még hatékonyabb és eredményesebb legyen a munka. Itt most összegyűlt egy olyan csapat, egy keménymag, amiből igazi közösség is kialakulhat” – állapította meg Nagy Bálint, a tanács egyik tagja.

Az est végén a jelenlévők abban is egyetértettek, hogy bár a tanács tagjai idővel cserélődnek majd, fontos, hogy a most bevonódott emberek közösen haladhassanak tovább a részvételiség útján.