GYIK

Elvileg mindenki, azaz bárki. Az oldal és kezdeményezés, azaz a miskolci Részvételi Program elsősorban természetesen a miskolciakat, a városban élőket célozza, az ő életük jobbítása a távlati cél, az ő ötleteik, javaslataik megismerése és felkarolása révén. Egyének és informális csoportok (nem feltétlenül jogilag bejegyzett egyesületek, közösségek) egyaránt élhetnek a lehetőséggel, bekapcsolódhatnak az együttműködésbe. Az „alulról jövő” kezdeményezések felkarolása a cél.

A weboldal olvasása valóban minden látogató számára nyitott.

Bizonyos felületek használathoz online regisztrációt kérünk. Regisztrált látogató szólhat hozzá a Párbeszéd, illetve a Részvételi Költségvetés vitatémáihoz, javasolhat új témát a költségvetési vitában, szavazhat a költségvetési források odaítéléséről.

További regisztrációra, azaz konkrét jelentkezésre van szükség, ha valaki szívesen részt venne személyesen, ténylegesen is a Részvételi Tanács munkájában. Itt értelemszerűen valódi elérhetőséget szükséges megadni, hogy a tanács munkájába bevonható legyen (telefonszám, posta elérhetőség, stb.).

A regisztrálóktól az oldal nevet kér, hogy ki-ki a nevével vállaltan álljon oda valamely ügyben megfogalmazott véleménye, illetve a Részvételi Költségvetés felosztásában tett szavazata mögé. Az internetes nickname (becenév) emellett arra szolgál, hogy az egyes témák fórumaiban azzal jelenhessen meg a pró vagy kontra előadott vélemény. A megadott adatok valódisága felől a regisztráló felel, de ha valamely adat (például a becenév) nem illeszkedik az online közösségi kommunikáció általános etikai feltételei közé, akkor erről értesítést kap, s a regisztrációja érvénytelen marad, amíg meg nem változtatja a kifogásolható tételt.

Ha a regisztrációt követően később megváltozik a lakcíme valakinek, akkor kérjük, keresse a TervezzükMiskolcot.hu oldal működtetőjét, a Részvételi Irodát a Városházán: a Kapcsolat menüben megadott elérhetőségeken. A lakcím módosítására így lesz lehetőség, ez mindenképp fontos és szükséges.

A TervezzükMiskolcot.hu weboldal az elsőszámú online színtere a miskolci Részvételi Program keretében megvalósuló aktivitásnak.

Egyrészt otthona a témával kapcsolatos híreknek, tudnivalóknak.
Másrészt színtere a részvételiség jegyében Miskolc MJV Önkormányzata és szakmai partnerei által indítandó vitáknak, közösségi beszélgetéseknek, ötletbörzéknek, fórumoknak.
Itt zajlanak a Városháza által társadalmi vitára bocsátandó ügyekről folyó eszmecserék, amikben bárki (regisztrálást követően) részt vehet, véleményt nyilváníthat, bizonyos kérdésekben szavazhat.

Itt kap helyet 2022 nyarától a Részvételi Költségvetés elosztásának fóruma, ahol bárkinek lehetősége van ötletet, javaslatot felvetni, arról szakmai és költségelemzést kérni, majd a vitára bocsátott javaslatokról eszmecserét kezdeményezni, ott ugyancsak mindenkinek módja van pró és kontra érvelni, az egésznek a végén pedig konkrétan „elosztani” a Részvételi Költségvetés kínálta pénzügyi keretet (2022-ben háromszor 5 millió forintot) a támogatásra érdemesített tervek között.

Egyének és informális csoportok (nem feltétlenül jogilag bejegyzett egyesületek, közösségek) egyaránt élhetnek a lehetőséggel, bekapcsolódhatnak az együttműködésbe. Az „alulról jövő” kezdeményezések felkarolása a cél.

Miskolc mindannyiunké! Sokan szeretnénk egy szebb, élhetőbb, jobban működő várost. A 2021-es miskolci Részvételi Költségvetés lehetőséget jelent mindenki számára, hogy saját ötleteivel gazdagítsa városunkat vagy beleszóljon abba, hogy mire fordítsa a város a költségvetés egy részét. Az első évben három különböző területhez kapcsolódóan lehet 5-5 millió, azaz összesen 15 millió forint sorsáról dönteni. Olyan ötleteket várunk, amelyek minél kreatívabb, újító formában a lehető legtöbb itt élő ember érdekét szolgáló fejlesztést eredményez. Elsősorban új dolgok létrehozásra szeretnénk ösztönözni mindenkit!

A városi költségvetésben (tehát amit Miskolc önkormányzata saját berkeiben összesen elkölthet az esztendő folyamán) megállapított keretösszeg terhére az alábbi három témában gyűjtjük a javaslatokat:

  • Támogató Miskolc. Fontos, hogy segítsük azokat, akik a legkiszolgáltatottabbak közülünk. Olyan ötleteket várunk, amelyek a nélkülöző csoportok helyzetén javítanak a városban.
  • Zöldülő Miskolc. Egy élhetőbb és fenntarthatóbb város céljával olyan ötleteket várunk ide, amelyek egészségesebb, környezetileg élhetőbb várossá teszik Miskolcot.
  • Közös Tereink. Olyan kreatív ötleteket várunk, amely a városban a mindenki által elérhető szabadtéri nyilvános tereket érintik. Bármilyen kreatív, újító, művészi, sportos vagy közösségi elemet, illetve ezek kombinációt megvalósító tervet szívesen várunk.

A Részvételi Költségvetés célja, hogy az Önkormányzat által biztosított jogi és pénzügyi keretek között egy adott városrész, vagy az egész város lakossága közvetlen módon is alakíthassa a közpénzek erre a célra elkülönített részének felhasználását.
A módszer növeli az állampolgári aktivitást, a gyakorlatban ismerteti meg az emberekkel a részvételiség alapelveit, valamint olyan helyi lakossági kezdeményezéseknek ad teret, amelyek a leginkább tükrözik a helyi igényeket és a legtöbb alulról jövő kreatív ötletet tartalmazzák.
A részvételi költségvetés pénzügyi fedezetére az önkormányzat forrást különít el a költségvetésében. A részvételi költségvetés lebonyolításának számos jól kidolgozott és kipróbált módszere létezik, melyek áttekintését követően a részvételi munkacsoport az alábbi modell megvalósítását javasolta:
A meghirdetést követően a folyamat első lépése a lakossági ötletek gyűjtése a különböző online és offline platformokon keresztül. Minden beérkező ötlet esetében a Polgármesteri Hivatal szakosztályainak bevonásával meg kell vizsgálni, hogy annak kivitelezése nem ütközik-e jogszabályba, illetve nem született-e korábban önkormányzati döntés a megvalósításról, valamint a szakosztály becsült költségkalkulációt készít. Ezt követően a versenyben maradt ötletek a lakossági részvétellel megtartott műhelybeszélgetések során csiszolódnak reálisan megvalósítható közös tervekké. Ezután a területileg érintett lakosok szavazása alapján eldől, hogy melyik terv nyeri el a legszélesebb körű támogatottságot. A megvalósítást teljes egészében az önkormányzat végzi, aminek folyamatáról és eredményéről a lakosok visszacsatolást kapnak.

A Részvételi Koncepciót a civil munkacsoport előkészítése nyomán 2021 decemberében szavazta meg és fogadta el Miskolc MJV Önkormányzatának közgyűlése, ezzel hivatalos programmá emelve azt. A Koncepció teljes szövege elolvasható itt: miskolc.hu

A Részvételi Koncepció jelentőségéről a miskolci közéleti hetilap, a Minap így írt: Élhető, működő, feltöltő Miskolcot!
A részvételi program révén a 2022-es esztendőben beinduló kezdeményezésekről, fórumokról itt olvashatunk: Izgalmas év előtt a részvételi demokrácia Miskolcon

A program nyomán a 2022-es városi költségvetésben elkülönített Részvételi Költségvetésről pedig itt: Idén a költségvetés egy részéről közvetlenül a miskolciak dönthetnek

A fórumok működésében, valamint a részvételi költségvetés városlakók általi felosztásában, azaz hasznos „elköltésében” kulcsszerepe lesz ennek a weboldalnak, a tervezzukmiskolcot.hu-nak.

„Semmit rólunk nélkülünk!”, avagy megfordítva: jobbnak tartjuk és jobban elfogadjuk azokat a változásokat, amelyek megszavazásában, kidolgozásában, elindításában, valóra váltásában magunk is részt veszünk, minél többen. Ez a cél vezeti Miskolc MJV Önkormányzatát is.

Régi szótárak szerint: „Érdeklődés, figyelem”. Mai, legfrissebb értelmezésben ezt a szót használjuk arra a törekvésre, amikor a közhatalom birtokosa igyekszik bevonni az „embereket”, a polgárokat, a lakosokat, a civileket egyre több döntés előkészítésébe, illetve magába a döntésbe. A részvételi demokrácia az eddig is létezett képviseleti demokrácia kiterjesztése, kibővítése, az erősítésére tett kísérlet. Napjainkban települési (városi, illetve a fővárosban kerületi) önkormányzatok indítottak ilyen kezdeményezéseket. Hosszú távú célja, hogy egyrészt jobban előkészített és jobban megvalósuló döntések születhessenek, másrészt azok társadalmi elfogadottsága (a település lakói körében) optimálisabb lehessen.

A 2019-ben hivatalba lépett önkormányzati vezetés elsődleges célkitűzései között szerepelt, hogy a közhatalmi döntéshozatal mechanizmusait a város lakossága, a választópolgárok számára álláthatóbbá tegye, és közülük minél többet be is vonhasson a folyamatba. A következő esztendőben megkezdte munkáját a Részvételi munkacsoport, amely másfél év alatt kidolgozta a részleteket; tagjai a hivatali szakemberek és az érdeklődő képviselők mellett civilek, azaz magánemberek és társadalmi szervezetek képviselői voltak, olyan miskolciak, akik érdeklődnek a politikai kultúra ilyenfajta fejlesztései iránt.

Hogy ki milyen jót lát a részvételiség erősítésében, arról az alábbi videókban beszélnek az érintettek:
Ki mit gondol, mi a részvételiség?
Mégis, mi az a részvételiség?
„Egy kerek egésszé tud válni” – a részvételiség Miskolcon