Szakmai konferencián összegeztük a Részvételi Program tapasztalatait

A Miskolci Részvételi Program elmúlt másfél évének kipróbált módszereit és jó gyakorlatait, az eredményeket és a tapasztalatokat tekintették át a résztvevők azon a szakmai konferencián, amit pénteken rendezett a miskolci önkormányzat és a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület a városháza Dísztermében. A Miskolci Napló tudósítását olvashatjuk az eseményről.

Emlékezhetünk, 2020 nyarán megalakult a Részvételi Munkacsoport. A kezdeményezés célja az volt, hogy a civil szféra és a lakosság is bekapcsolódjon a döntéshozatali folyamatokba, és ötleteikkel gyarapítsák Miskolcot. Az előkészítő munka után, 2021 decemberében a közgyűlésen elfogadták a Részvételi Koncepciót - azóta pedig folyamatosak a részvételi demokratikus programok városszerte.

Megszervezték például az első Miskolci Ötletmaratont, ahol civilekből álló csapatok dolgozták ki fejlesztési terveiket komplett projektekké. A tervek között több olyan is volt, amelyek megvalósításához vagy a város, vagy a zsűri tagjai és civil szervezetek ajánlottak támogatást.

Az önkormányzat a várost átszelő, Szinva menti zöld folyosón megvalósuló beruházásokkal kapcsolatban is kikérte a miskolciak véleményét. De közösségi beszélgetést is szerveztek, ahol a kiválasztott lakosok azt vizsgálták, mi motivál vagy éppen mi tart vissza valakit a közügyekben való részvételtől, és hogyan lehetne előmozdítani a helyiek és az önkormányzat közötti párbeszédet.

És elindult a Városi Est-sorozat is, melynek részeként már három rendezvényt is tartottak: elsőként a diósgyőri strand, második alkalommal a Népkert, majd a város közlekedése volt a téma.

Tavaly decemberben pedig a részvételi költségvetésről döntöttek. A hónapokig tartó folyamat eredményeként arról határoztak, hogy milyen fejlesztések valósulhatnak meg a városban a részvételi költségvetés 15 millió forintos terhére.

Az elmúlt évek alatt számos fontos előrelépés történt. A közös munkát és az eddig elért eredményeket pénteken, a Városházán összegezték. A szép sikereket - első helyezés a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok versenyén, Civil Díj-jelölés - elért program tanulságait az önkormányzati és civil szereplők együtt vitatták meg.

Az eseményen más önkormányzatok képviselői is részt vettek, hogy a miskolci jó gyakorlatokról halljanak. Varga Andrea alpolgármester elmondta, szeretnék átadni a jó tapasztalatokat. A Miskolcon meghonosított részvételi, közösségi gondolkodást egyébként díjazta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége is, amikor a miskolci részvételi koncepciót és annak megvalósítását díjjal ismerte el.

Az alpolgármester hangsúlyozta, a városvezetés továbbra is elkötelezett a civilekkel és a miskolci lakossággal való együttműködés, közös gondolkodás és párbeszéd mellett.

Csere Áron János, a Dialóg Egyesület elnöke szerint a viszonylag rövid idő alatt is megmutatkozott, mekkora igény van a lakosság részéről a folyamatos párbeszédre. Ezért biztos, hogy a helyi demokrácia élénkítését szolgáló program folytatódni fog.

- Megvannak a tervek, sok elemet folytatni szeretnénk, de magát a módszertant több elemében újragondoljuk a tapasztalatok alapján, és új fókuszokat, új irányokat is látunk magunk előtt. Az egyik ilyen például, hogy megtaláljuk, a miskolciak milyen városban szeretnének élni a jövőben. Különösen fontos kérdés, hogy a fiatalok számára hogyan lehet a város még megtartóbb - mondta.

Cikk: Kujan István, Fotó: Juhász Ákos