Segítő Miskolc

Becsült költség
2 000 000 Ft
Kategória
Támogató Miskolc

Nagyon sok olyan esettel találkozunk, amelyben a miskolci polgárok nem tudják, hogy pontosan hova fordulhatnának jogi és érdekvédelmi problémáikkal.
Kevés a rendelkezésükre álló információ, nem tudják milyen lehetőségeik vannak. Sokszor csak gyors információra lenne szükségük (pl. munkajogi, hátrányos megkülönböztetés, hagyatéki/öröklési kérdés, adósságrendezés stb.) 
Talán soha nem volt ennyire szükség egy olyan telefonos, online vagy személyes szolgáltatásra, ahol a megfelelő és szakszerű információt megkaphatnák.
Igény lenne a jogi tanácsadásra, mert nagyon elveszettekké válhatnak azok az ügyfelek, miskolci lakosok, akik valamilyen jogi problémával néznek szembe és nincs anyagi lehetőségük egy ügyvéd jogi tanácsadási díját kifizetni.
Nagyszerű lenne, ha szakemberek segítenének a különböző érdekvédelmi kérdésekben és tájékoztatást tudnának nyújtani, hova forduljanak az emberek panaszaikkal, miként érvényesíthetik az őket megillető jogaikat.

Polgármesteri Hivatal megjegyzése
Egy éven át  heti rendszerességgel igénybe vehető ingyenes jogi tanácsadás valósulhatna meg a részvételi költségvetésből.