Martinkertváros: mi legyen az Alföldi utcai játszótérrel? Közösségi Tervezés: VK 3.

Állapot
Nyitott
Vita kezdete
Vita vége

Kedvelt játszótér (a három egyike a városrészben) a Martinkertvárosban az Alföldi–Martin Károly–Latorca utcák határolta teresedés. De vajon tehető-e még jobbá a park állaga és kínálata? Mi legyen a játszóeszközökkel, az elöregedett és balesetveszélyessé vált fákkal, a betonfelülettel, a kosárpályával? És a szomszédos parkolóval? Miként tehetnénk még inkább kedveltté, látogatottá a parkot? Hogy az odajáróknak örömöt szerezzen, sőt, másokat is magához vonzzon, a kisebb és nagyobb gyerekeket, a szüleiket, a fiatalokat, az idősebbeket? Meg tudhat-e jelenni a játszótér arculatában valamifajta „martinkertvárosi tematika”?

Alul a párbeszéd-ablakokban van módja mindenkinek (miután regisztrált az oldalra) elmondani véleményét, akár pró, akár kontra érvelve.

A martinkertvárosi játszótér napjainkban bekerült a kiemelten fejleszteni szánt helyek, úgynevezett városrészi központok közé. Köztük is azok sorába, ahol a közösségi tervezés módszertanát kívánja alkalmazni a fejlesztési szándék mögött álló önkormányzat.

A november 4-én lezajlott egy közösségi tervezési fórum a helyszínen, ahol több korosztály képviselői mondták el, ők milyennek látnák szívesen a teret a jövőben – amennyiben lesz igény és lehetőség felújításra, átalakításra.

A hozzászólásokat ezt követően online formában várja a tervezzukmiskolcot.hu oldal. A tapasztalatokat a következőkben áttekinti és hasznosítani fogja a komplex felújítási terv elkészítésére készülő önkormányzat.

KONTRA érvelések

PRO érvelések

Répási Juditsubmitted time2022.11.22. 14:30:56

Az orvosi rendelőkhöz tartozó parkoló nem parkoló, feltétlenül egy nem sáros parkolót ki kell alakítani. A játszótér elavult. Egészen kicsiktől a kamaszokig használják a játszóteret. Ezt a felújítás során szem előtt kellene tartani. A fákat mindenképp meg kell hagyni, nyáron kiváló árnyékot adnak. A levegőt is tisztítják az Alföldi utca felől kicsit.