Dél-Kilián: mi legyen a Szinva mentén? Közösségi Tervezés: SzZF 2.

Állapot
Nyitott
Vita kezdete
Vita vége

Mit szeretnének a Kilián lakótelep szomszédságában folyó Szinva mentén látni a helybeliek, illetve a miskolciak? Gyaloghidak, csobogók, szökőkút, horgászstég, „vízi vidámpark”, a parton sétány, kerékpárút, padok, szalonnasütő, sportpálya, nyugágyak, csúszda, lépcső, kondipark, játszótér? Kinek mi jut eszébe? Vagy semmi különösre nincs is szükség már itt?

Alul a párbeszéd-ablakokban van módja mindenkinek (miután regisztrált az oldalra) elmondani véleményét, akár pró, akár kontra érvelve.

A fenti címbeli rövidítés feloldása: „Szinva Zöld Folyosó”. A kifejezés első eleme értelemszerűen a városképi értelemben is meghatározó vízfolyásra, „Miskolc folyójára” utal, amellyel a borsodi megyeszékhely most már sok évtizedes távlatokban nézve is, úgymond, nemigen tud mit kezdeni... A „Zöld Folyosó” pedig egy készülő koncepcióra utal, ennek az elnevezése. Idézőjelben, hiszen még egyelőre nincs terv, nincs konkrét beruházás – csak a készülődés. (És azért külön írva, mert nem pontosan azonos a „zöldfolyosó” szakkifejezéssel jelölt ökológiai fogalommal.)

A „Szinva Zöld Folyosóról” az elmúlt hetekben indult meg a közös gondolkodás a városlakók, civil szakemberek és szervezetek, valamint a Városháza között. Ez a Közösségi tervezés nevű programelem második állomása; az első, kísérleti terep a görömbölyi pincesor volt tavasszal.

A Közösségi tervezés azt jelenti, hogy az önkormányzat megfogalmazza a kérdést, megjelöli a tervezési területet, megadja a rendelkezésre álló szempontokat, a szakmai elvárásokat és kihívásokat, szükség szerint a hatósági, városépítészeti és egyéb korlátokat – és ezután megadja a startjelet: szóljon hozzá mindenki-bárki, ki hova mit szeretne (vagy mit ne)!

Az előzetes szakmai felmérés abból indult ki, hogy a Szinva-mentén végigvezetendő útvonal elsősorban a gyalogos-, de még inkább a kerékpáros közlekedést vonzhatja magához. Ez az oka, hogy az alábbiakban bemutatott szakmai háttéranyagok legtöbbször kerékpárúttal kapcsolatos kitételeket tartalmaznak. Ez azonban nem jelenti, hogy az SzZF kizárólag bicikliút építéséről szólna! Az csak az egyik, ám jelen pillanatban a legkönnyebb megragadható eleme lenne a majdani beruházásnak. Szinte minden más – a Közösségi tervezés kérdése.

A háttéranyag grafikai részét a Főépítészi Kabinet kötelékében dolgozó Révai Márton építész készítette. Az ő munkája nyomán kialakult nagyméretű térképet mutattuk be például az augusztusban zajlott Szinva Örökség Napok keretében, több helyszínen. És ennek a hatalmas térképnek az egyes részleteit, az összesen 10 (11) szakaszra osztott Szinva-vonalnak a részleteit, kivágott-kinagyított részleteken. A grafikák közül a másodikat mutatjuk itt meg, mellette az adott szakaszra vonatkozó előzetes főépítészi elemzés olvasható, címszavakban, lényegretörő megállapításokban. Ezek mind az ügy városépítészeti, mind közösségi tervezései, mind egyéb távlati vonatkozásait tartalmazzák (ezért a szövegben időnként előforduló ismétlődések).

Mi legyen a Szinva mentén? Közösségi Tervezés: SzZF

 

2. SZAKASZ: Tokaji Ferenc utca – Lórántffy Zsuzsanna utca

A diósgyőri övezet nagy részén lehetetlen közvetlenül a patak mentén maradni (magántelkek nyúlnak szorosan a vízpartig). A majdani kerékpárút a Tokaji Ferenc utcán érkezik, majd a Szent György-patak mentén húzódó új útvonalra tér le. Itt kisajátításokra lesz szükség (a patakmeder maga önkormányzati tulajdon). Amiként kicsit lejjebb a Szinva kanyarulatánál is, egy magántulajdonú lakótelek tekintetében is (a Pálma utcával átellenben). Továbbhaladás a déli parton – a másikon túl szűkös a hely.

A Nyár utca közelében egy kishídon át-, majd visszajön a déli partra a SzZF. Mindkét (régi) híd megvan, használható, de felújításra szorul. Tehát ismét a déli oldalon vagyunk, ahol egy zsákutca vége található.

A kerékpársáv innen a Lórántffy utcai hídig a Bálint utcán haladhat, amelyet zsákutcaként csak kismértékű, teherszállítás jelentette forgalom jellemez. Terv: középen egy autós sáv, kétoldalt oda-vissza irányú kerékpársáv.

Szinte teljes egészében turisztikai funkciót kell elképzeli ezen a vonalon – elsősorban a kerékpározás tekintetében (a hivatásforgalmi kerékpározás útvonala a Könyves Kálmán utca marad).

A Kilián-dél lakótelepi „garázsfalu” mellett túl szűk a hely a parton, hogy itt haladhatna a SzZF. Viszont a terület nyugati sarkánál már most is napirenden van a KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS keretében zajló fejlesztés, építés. Ez folytatandó, segítendő.

 

„Szinva Zöld Folyosó”: indul a Közösségi Tervezés

KONTRA érvelések

PRO érvelések